Entries by danhngonta

Các bài tiếng anh lớp 5 Unit 1 năm 2018

Nội dung các bài tiếng anh lớp 5 Unit 1  Trong sách tiếng anh lớp 5 https://alokiddy.com.vn/tieng-anh-lop-5-flyers-1-ls6 thì các bài tập phần lớn sẽ đi vào các cấu trúc câu và dùng các thì trong tiếng anh. Với những kiến thức này thì trước đây thường lên lớp 6 trở lên mới học tùy vào các […]

Từ vựng tiếng Anh đồ dùng học tập

Các bạn học tiếng Anh nhỏ tuổi chắc chắn sẽ rất chú ý đến chủ đề học từ vựng tiếng Anh về đồ dùng học tập. Đồ dùng học tập không có quá nhiều và chủ đề này là một chủ đề quan trọng trong tiếng Anh trẻ em, đối với tiếng Anh người lớn, […]

Học từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kỹ thuật

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành là một trong những chủ đề học từ vựng quan trọng trong tiếng Anh. Một trong những nguyên ngành khó học đó là từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kỹ thuật. Những từ vựng tiếng Anh về kỹ thuật thuộc chuyên ngành dành cho các bạn học khối kỹ […]

Từ vựng tiếng Anh về văn hóa

Một trong những nhóm từ vựng tiếng Anh theo chủ đề được sử dụng thường xuyên trong giao tiếp và trong các kỳ thi năng lực tiếng Anh đó là chủ đề từ vựng tiếng Anh về văn hóa. Từ vựng tiếng Anh về văn hóa cho bạn những từ vựng, nhóm từ vựng về […]