Entries by danhngonta

Từ vựng tiếng Anh đồ dùng học tập

Các bạn học tiếng Anh nhỏ tuổi chắc chắn sẽ rất chú ý đến chủ đề học từ vựng tiếng Anh về đồ dùng học tập. Đồ dùng học tập không có quá nhiều và chủ đề này là một chủ đề quan trọng trong tiếng Anh trẻ em, đối với tiếng Anh người lớn, […]

Học từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kỹ thuật

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành là một trong những chủ đề học từ vựng quan trọng trong tiếng Anh. Một trong những nguyên ngành khó học đó là từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kỹ thuật. Những từ vựng tiếng Anh về kỹ thuật thuộc chuyên ngành dành cho các bạn học khối kỹ […]

Từ vựng tiếng Anh về văn hóa

Một trong những nhóm từ vựng tiếng Anh theo chủ đề được sử dụng thường xuyên trong giao tiếp và trong các kỳ thi năng lực tiếng Anh đó là chủ đề từ vựng tiếng Anh về văn hóa. Từ vựng tiếng Anh về văn hóa cho bạn những từ vựng, nhóm từ vựng về […]

Học 100 câu giao tiếp tiếng Anh thông dụng nhất

Học tiếng Anh với 100 câu giao tiếp tiếng Anh thông dụng nhất sẽ giúp bạn học nhanh hơn. Những câu giao tiếp thông dụng này bạn hãy ghi nhớ và áp dụng vào tiếng Anh giao tiếp của mình để học nhanh hơn nhé. Chúng tôi giúp bạn 100 câu giao tiếp tiếng Anh […]

Từ vựng tiếng Anh về đồ ăn

Một trong những nhóm từ vựng tiếng Anh thông dụng nhất mà người học tiếng Anh cần ưu tiên học trước tiên đó là từ vựng tiếng Anh về ăn uống. Những từ vựng tiếng Anh về ăn uống này được sử dụng thường xuyên và liên tục trong tiếng Anh giao tiếp hàng ngày, […]

Từ vựng tiếng Anh về đồ ăn

Từ vựng tiếng Anh về ăn uống là một trong những nhóm từ vựng được sử dụng hàng ngày. Đây là một chủ đề học từ vựng tiếng Anh thú vị và được áp dụng vào giao tiếp tiếng Anh mỗi ngày. Để giúp các bạn học từ vựng tiếng Anh chủ đề ăn uống […]