Entries by cho trẻ em Tiếng anh

Ghi nhớ ngay 10 câu danh ngôn tiếng Anh hay của người nổi tiếng

Những người nổi tiếng trên thế giới được xem là những hình mẫu lý tưởng cho chúng ta trong cuộc sống. Mỗi một người nổi tiếng họ đều có những cách suy nghĩ và cách nhìn nhận khác nhau về cuộc sống, sự nghiệp, con người. Hãy cùng ghi nhớ ngay 10 câu danh ngôn […]